Changelog

Nedan följer dokumentation om ändringar gjorda i GIT widgets.

 • Tävlingar: Ändringar av visning.
 • Dokumentation: Åtgärdat exempel.
 • Tävlingar: Visning av lagnamn.
 • Tävlingar: Visa namn på bana.
 • Slopekalkylatorn: Ny beräkning av SHCP.
 • Nyhet: Ny widget - Medlemsansökan. En widget för att kunna få medlemsansökningar på sin webbplats.
 • Slopekalkylatorn kunde i vissa fall räkna fel på SHCP.
 • Widgeten Tävlingar har en uppdaterad resultatlista som möjliggör delade platser.
 • Det var under dagen problem med 'aktuellt bokningsläge' på grund av en uppdatering av GIT. Detta är nu avhjälpt.
 • Det finns nu fullt stöd för att köra gitwidgets via https.
 • Tävling - Det finns nu möjlighet att lista externt arrangerade tävlingar på en klubb.
 • Slopekalkylator - Justering gjord för tee's som är borttagna på banan men inte på hålen.
 • Matchspel - Det finns nu möjlighet att se matchspelsresultat.
 • Slopekalkylator - Löst ett problem som gjorde att kalkylatorn ibland gav tom lista.
 • Uppdaterad länk för 'registrera domän'utökat.
 • Under specifika omständigheter kunde en kommande tävling generera ett felmeddelande.
 • Uppdaterad startlista - utökat stöd för anonyma deltagare i lagnamnet.
 • Uppdaterad bild i nyhetswidget.
 • Nyheter från Golf.se - Anpassning för ny struktur på innehåll i nyheter.
 • Tävlingar - Inaktiverade hämtning ifrån gamla GIT.
 • Tävlingar - Tävlingslistan inkluderar nu även tävlingar som administreras av annan klubb (t.ex. Skandia Tour) om de arrangeras på aktuell klubb.
 • Slopekalkylator - Löst ett problem som gjorde att slopekalkylatorn inte alltid fungerade korrekt om den placerades i ett form-element.
 • Tävlingar - Förbättrat visning av scorekort.
 • Tävlingar - Antalet anmälda beräknas nu med hänsyn till antal lag då det är relevant.
 • Tävlingar - Åtgärdade ett problem där spelhandicap inte alltid visades korrekt för lag.
 • Tävlingar - Åtgärdade ett problem som gjorde att vissa tävlingar inte kunde laddas in.
 • Slopekalkylator - Det är nu möjligt att ha flera slopekalkylator-widgets på samma sida.
 • Tävlingar - Åtgärdade ett problem där spelhandicap inte alltid visades korrekt.
 • Tävlingar - Hämtning av tävlingar sker nu mycket snabbare.
 • Slopekalkylator - Åtgärdade ett problem där vissa värden inte visades.
 • Generellt - Åtgärdade ett problem där Widgets inte fungerade på vissa sidor.
 • Generellt - Åtgärdade ett problem där resultat blev fel.
 • Tävlingar - Åtgärdade ett problem där starttid inte alltid visades i tävlingslistan.
 • Tävlingar - Mer information och förbättrad visning av tävlingsklasser.
 • Aktuellt bokningsläge - Dölj visning av banor som saknar aktiva slingor.
 • Slopekalkylator & Scorekort - Hänsyn tagen till aktiva slingor.
 • Tävlingar - Förbättrad visning av anmälningslista för lag.
 • Tävlingar - Hantering av tillbaka-funktion vid fristående visning av enskild tävling.
 • Generellt - Åtgärdat ett fel som uppstod då stora mängder data laddades.
 • Tävling - Anmälningslista visas inte längre när resultatlista finns tillgänglig.
 • Generellt - Domän visas i felmeddelande om otillräcklig behörighet.
 • Tävling - Korrekt visning av resultatlista för lagtävlingar.
 • Tävling - Fallande sorteringsordning för spelade tävlingar.
 • Tävling - Visning av anmälningslista.
 • Tävling - Lagt till starthål på startlistan.
 • Tävling - Nytt gränssnitt med flikar.
 • Aktuellt bokningsläge - Ändrat standardvalet för antal spelare från 2 till 1.
 • Aktuellt bokningsläge - Nu visas även banor med slingor som ligger aktiva framåt i tiden.
 • En ändring för hur alternerande tidsscheman visas i aktuellt bokningsläge.
 • Behörighetskontrollen görs nu utan hänsyn till versaler/gemener i klubb-ID.
 • Buggfix för aktuellt bokningsläge: Kalenderknappen fungerade inte korrekt om flera widgets användes på samma sida.
 • Bättre felhantering för aktuellt bokningsläge.
 • Anmälningsknapp för tävlingswidget.
 • Buggfix för slopekalkylator. Nu visas alla aktiva tees som innehåller en slope.
 • Ändrad sortering för Tävlings-widget. För val som visar kommande tävlingar så visas resultatet i stigande ordning medan det för val som visar spelade tävlingar visas i fallande ordning.
 • CSS-fix för Min Golf-widgeten. Nu ska inte klubbens lokala CSS av misstag skriva över länkfärgen.
 • Åtgärdat länkscript för aktuellt bokningsläge för hantering av existerande html-länkar i bokningsinformationstexten
 • Uppdaterat till jQuery version 1.10.2, vilket löser bugg med Internet Explorer 11 i Aktuellt Bokningsläge
 • CSS fix för knappen på Min Golf-widgeten
 • Ändrat sorteringsordning på tävlingarna
 • Uppdatering av felmeddelandet som visas när domänen ej är registrerad.
 • Initial version av GIT-widgets inför lansering