Frågor & Svar

I Golfens IT-system (GIT) finns information om bl.a. alla Sveriges golfare, golfbanor, klubbar och tävlingar. För att förenkla för golfklubbar att lägga ut information om klubbens tävlingar och aktuellt bokningsläge har vi tagit fram GIT widgets.

Vad är en GIT widget?

En GIT widget är en färdigbyggd funktion som är kopplad till GIT och som gör att en klubb kan få ut GIT-relaterad data på den egna hemsidan genom att lägga in en färdig kodsnutt (javascript). Det finns GIT widgetar för att t.ex. få ut tävlingsinformation eller för att få fram vilka bokningsbara starttider det finns på golfklubben.

Dagens GIT widgets är en vidareutveckling av det som vi tidigare hade som kallades GIT webbmallar. Skillnaden mellan GIT widgets och GIT webbmallar är bland annat förbättrad funktion och kommunikation med HGIT

Vilka kan använda en GIT widget?

Alla golfklubbar som är anslutna till SGF får gratis använda sig av GIT widgetarna. Det som krävs är dock att klubben registrerar vilken domän som de avser att använda GIT widgetarna på. Klubben kan registrera flera olika domäner, t.ex. om de utvecklar sin hemsida på en annan domän än den hemsida som är i produktion. Klubben kan alltså endast använda GIT-widgetarna på den domän som de registerat. Om domänen inte är registrerad kommer ett felmeddelande att visas.

Alla de klubbar och domäner som var registrerade för användande av de gamla GIT webbmallarna är registrerade även för GIT widgetarna, vilket innebär att klubben inte behöver anmäla samma domän igen.

Registrera domän »

Vilken domän ska jag registrera?

Klubben ska registrera den domän som GIT widgetarna kommer att användas på. Ibland kan en hemsida fungera både med och utan www först. T.ex. både http://www.klubbnamnet.se och http://klubbnamnet.se. Om så är fallet ska båda dessa domäner registreras. För det mesta brukar dock domänen utan www redirectas till domänen med www och då behöver endast domänen med www registreras.

Om klubben använder sig av IdrottOnline så kan klubben ha en egen domän t.ex. www.klubbnamnet.se. Denna domän redirectas dock alltid(?) till en domän på IdrottOnline, t.ex. http://www4.idrottonline.se/KlubbnamnetGK-Golf/. Då är det denna adress till IdrottOnline som ska registreras eftersom det är från denna adress som GIT widgetarna körs.

Hur använder golfklubben en GIT widget på den egna hemsidan?

Genom att i menyn ovan välja en GIT widget kommer man till sidan för respektive GIT widget. Varje sådan sida innehåller ett formulär med olika inställningar som klubben kan göra. Det viktigaste är att klubben väljer rätt i dropdownlista för klubb. Då sätts klubbens GUID (klubbens unika identitetsID i GIT) in i javascriptet. Klubben och domänen ska alltså vara registrerade hos oss sedan tidigare. Därför är det viktigt att rätt klubb är vald, annars kommer GIT widgeten inte att fungera på klubbens domän. När man är nöjd med sina inställningar kopierar man sedan koden som finns för respektive GIT widget.

Koden för en klubb kan se ut som nedan, i exemplet är det koden för Slopekalkylatorn för klubben A6 GK: Nedanstående kod är endast exempel!

<script type="text/javascript" src="https://gitwidgets.golf.se/Widget/script.js"></script>
<script type="text/javascript">
  GITWidget.addSlopeCalculator({ courseId: 'c03304cb-502d-4049-b208-24425dcbcc76', guid: 'a2819245-6392-4496-af36-cfb94a376859' });
</script>

Koden på rad 1 är gemensam för alla GIT widgets.

Klistra sedan in koden på det ställe på er hemsida där ni vill ha in funktionen från GIT widgeten.

Om klubben använder sig av Wordpress eller något annat CMS brukar man kunna klistra in javascriptet direkt i texteditorns HTML-läge.

Hur gör vi för att använda Https?

GIT Widgets finns nu tillgängligt under Https, vilket gör att webbkommunikationen sker genom en privat krypterad kanal över internet. Om din sida använder sig av Https så kräver alla moderna webbläsare att allt innehåll ska levereras under Https.

Det enda du behöver göra för att GIT Widgets helt och hållet ska köras med Https är att byta ut "http" mot "https" i inlänkningsscriptet. Det vill säga att script-referensen ser ut som nedan:

<script type="text/javascript" src="https://gitwidgets.golf.se/Widget/script.js"></script>

GIT Widgets kommer i fortsättningen även fungera utan Https - utan att du behöver göra någon förändring på din sida.

Om vi har flera GIT widgets på samma sida?

Avancerat

Om flera GIT widgets ska användas samtidigt på en sida behöver första radens kod, dvs nedanstående kodrad, inte klistras in för alla GIT widgets. Man kan då istället lägga in den raden i sidans <head></head> och sedan utelämna den raden för alla GIT-widgets

<script type="text/javascript" src="https://gitwidgets.golf.se/Widget/script.js"></script>

Observera dock att det fungerar även om man lägger in raden flera gånger, men det blir onödiga anrop då.

Klubben använder sig av Wordpress, hur gör vi då?

I de nya GIT widgetarna finns det nu bättre stöd för Wordpress än tidigare. Nu ska det gå att klistra in koden direkt i texteditorn som finns inbyggd i Wordpress. Observera att i texteditorn i Wordpress måste fliken "Text" vara vald. EJ "Visuell". När fliken "Text" är vald hanteras javascriptet som kod och inte som text. Vissa GIT widgetar kanske klubben vill ha in i en sidopanel, exempelvis till höger. Då finns det möjlighet att klistra in GIT widgeten direkt i Wordpressens textwidget (ja, Wordpress använder sig också av Widget som benämning i sitt system). Nedanstående kod är endast exempel!

Wordpress text-widget

Hur GIT widgeten är inlagd i en Wordpress-widget av texttyp.

Wordpress text-widget

Hur GIT widgeten ser ut när den används i Wordpresstemat Twentythirteen

Wordpress text-widget

Hur man lägger in koden i texteditorn på en sida

Wordpress text-widget

Hur koden ser ut på en sida för besökaren

Observera att GIT widgetarna inte garanterat fungerar tillsammans med alla olika teman och plugins som Wordpress kan använda sig av

Klubben använder sig av DynaMaster 5 Golf, hur gör vi då?

Om DynaMaster 5 Golf används av klubben är funktionaliteten redan inbyggd i systemet. Använd rätt mallar och widgets (ja, även DynaMaster 5 Golf använder sig av widgets som benämning i sitt system) i DynaMaster så fungerar allt automatiskt.

Hur breda blir widgetarna?

För Aktuellt bokningsläge och Min Golf inloggning finns det en inställning hur bred man vill ha widgeten. För övriga widgetar blir widgeten lika bred som det omgivande elementet är. Vill man tex göra Nyheter från Golf.se-widgeten 300 pixlar bred så kan man göra på följande sätt och lägga koden i en div med en fast bredd på 300 pixlar:

  <div style="width: 300px">
    <script type="text/javascript" src="https://gitwidgets.golf.se/Widget/script.js">
      GITWidget.addGolfNews({ maxItems: 5, maxDescriptionLength: 100, guid: 'a2819245-6392-4496-af36-cfb94a376859' });
    </script>
  </div>

Kan vi själva ändra utseendet på widgeten?

Avancerat

Ja, med hjälp av klubbens webbsidas lokala stylesheet kan man skriva över det CSS som widgeten har. Detta är dock överkurs och kräver en del kunskaper inom CSS. Alla widgetar har en egen bas-CSS-klass som all CSS bygger på. Exempelvis heter klassen .sgf-git-templates-login för inloggningen till Min Golf.

Basklasserna för widgetarna är följande:

Widget Basklass
Nyheter från Golf.se .sgf-git-templates-newslist
Slopekalkylator .sgf-git-templates-slopecalculator
Scorekort .sgf-git-templates-scorecard
Aktuellt bokningsläge .sgf-git-templates-bookings

Genom att använda egen CSS kan man tex ändra färgen på bakgrunden, och färgen på rubriken "Min golf" på widgeten för Min Golf inloggningen på följande sätt:

  .sgf-git-templates-login { background: #ffffff; }  /* Sätter bakgrundsfärgen på widgeten till vit */
  .sgf-git-templates-login legend { color: #ff0000; } /* Sätter färgen till röd på rubriken */ 

Ovanstående kod var ett exempel på vad man kan ändra och hur man då gör. Alla widgetars utseende kan ändras genom egen CSS.

Ett mycket bra sätt att undersöka hur CSS:en ser ut för en widget är att använda webbläsaren Firefox tillsammans med pluginet Firebug