Nyheter från Golf.se

Denna GIT widget hämtar in nyheter från svenskgolf.se och presenterar dem i en lista med rubrik och en länkad ingress. Det går att välja hur många nyheter som ska visas, och hur många tecken i ingressen som ska visas.

Se testsida

Utseende

Fyll i formuläret nedan för att se hur widgeten kommer att se ut.

Välj klubb

Används endast för att verifiera att klubben har registrerat sig för att använda GIT-widgeten, tillsammans med den domän som GIT-widgeten körs ifrån.

Visa antal nyheter

Ange hur många nyheter som widgeten ska visa

Visa antal tecken av ingressen

Ange hur många tecken av ingressen som ska visas. Därefter klipps ingressen av och texten trunkeras… (avslutas med tre punkter)Använd nedanstående kod

Klicka i rutan nedan och kopiera koden genom t.ex. CTRL+C. Klistra sedan in koden via t.ex. CTRL+V på det ställe på hemsidan där widgeten ska placeras Om du vill använda https så rekommenderar vi att du byter ut 'http' mot 'https' i rutan nedan.

Förhandsgranskning